LIVE TIMING

Radio wyścigu

Piątek, 13 stycznia
7:00 Warm-Up
11:00

Start wyścigu

Wszystkie czasy są czasami polskimi
TV - sesja pokazywana na żywo.